1. Početna
  2. Kontakt

Odricanje odgovornosti

Portal noviposao.ba odriče se odgovornosti za sadržaj postavljenih oglasa, kao i za sav sadržaj koji postavljaju korisnici portala. Sva odgovornost za sadržinu oglasa shodno važećim zakonskim propisima isključivo je na Poslodavcu.

Portal noviposao.ba će uložiti razumne napore da spreči zloupotrebu sajta na gore naveden način, ali nikako ne može preuzeti odgovornost.

Portal noviposao.ba ne može odgovarati za postupanje kandidata prije, za vrijeme i nakon intervjua, kao i za poštovanje procedure opisane u oglasu. Portal noviposao.ba ni na jedan način ne može uticati na proces selekcije kandidata kod poslodavca.

Portal noviposao.ba ne može odgovarati za postupanje Vas kao Poslodavca prilikom kontaktiranja za posao.

Kao poslodavac imate mogućnost da pretražite bazu podataka, te da kontaktirate kandidata shodno njegovim kvalifikacijama. Ukoliko kršite ovo pravo kontaktirajući kandidata za neprimerene poslove, odnosno za nezakonite i nemoralne aktivnosti, morate biti svijesni toga da je odgovorsnost za ovakve postupke isključivo na Vama kao poslodavcu.

Portal noviposao.ba ne prihvata odgovornost za neovlašćeni pristup Vašem nalogu od strane trećih lica. Svako istupanje trećih lica pod Vašim korisničkim parametrima smatraćemo Vašim istupanjem i preduzimati napred navedene mjere, stoga ste dužni da čuvate u tajnosti lozinku koju ste dobili za pristup našim uslugama.

Portal noviposao.ba odriče odgovornost za nepravilan rad portala izazvan performansama računara korisnika, kvalitet internet konekcije, korišćenjem masovnih email servera i ostalih okolnosti koje su van dometa portala noviposao.ba.