1. Početna
  2. Kontakt

Uslovi korišćenja

Uvod

Internet portali Arecco s.p. sa sjedištem u Trg. Ilidžanske Brigade 6, I. Sarajevo JIB: 4510842920003, izuzetno cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika usluga našeg portala noviposao.ba

Vašoj privatnosti posvećujemo veliku pažnju te pratimo sve važeće propise i standarde.

Registracija

Mogućnost registracije na internet portalu noviposao.ba imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica za oglašavanje slobodnih radnih mesta na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u inostranstvu.

Registracijom na sajtu noviposao.ba kao poslodavac, dobijate dodatne mogućnosti odabira i selekcije kandidata u skladu sa tehničkim mogućnostima noviposao.ba internet portala.

Nalog Poslodavca

Registracijom na portalu noviposao.ba ne dobijate vlasništvo nad korisničkim imenom niti (enkriptovanom) lozinkom, te oni ostaju u isključivom vlasništvu internet portala noviposao.ba

Vrijeme objavljivanja i aktiviranja oglasa

Portal noviposao.ba se obavezuje da sve oglase dostavljene radnim danom do 14.00 časova objavi istog dana.

Oglasi dostavljeni zaposlenima na portalu noviposao.ba dostavljeni nakon 14.00 časova biće objavljeni narednog radnog dana najkasnije do 14.00 časova.

Oglasi će biti aktivirani nakon ispunjavanja obaveza Poslodavca prema portalu noviposao.ba.

Primjena Politike privatnosti

Internet portal noviposao.ba će prikupljati samo one podatke koji su neophodni za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti. S tim u vezi, portal noviposao.ba će bilježiti IP adresu sa koje se dostavljaju oglasi, kao i ostale podatke koji su neophodni za neometan rad portala noviposao.ba

Baza podataka portala noviposao.ba je isključivo u vlasništvu portala noviposao.ba

Poslodavac se obavezuje da će bazu podataka portala noviposao.ba koristiti isključivo za pronalaženje i zapošljavanje kandidata. Poslodavac se obavezuje da podatke o kandidatima iz baze podataka neće koristiti za marketing, telemarketing, online prodaju ili bilo koju drugu svrhu osim zapošljavanja.

Poslodavac objavljivanjem oglasa na portalu noviposao.ba daje neopozivu saglasnost za prijem sistemskih poruka, emailova obaveštenja, komercijalnih i drugih poruka od strane Davaoca usluge a u vezi sa korišćenjem usluga.

Portal noviposao.ba će preduzeti sve razumne mjere kako bi zaštitio lične podatke posetilaca portala. Portal noviposao.ba preduzima mjere zaštite podataka koji se prikupljaju, ali posetioci moraju razumeti činjenicu da podaci ne mogu biti apsolutno sigurni jer mogu postojati okolnosti koje nisu pod kontrolom portala noviposao.ba

Pristup ličnim podacima ograničavamo na zaposlene i saradnike kojima su te informacije potrebne da bi ih obradili u naše ime, koji su na osnovu ugovora u obavezi da striktno poštuju poverljivost podataka i koji mogu da budu podvrgnuti disciplinskim mjerama, uključujući prekid radnog ili ugovornog odnosa, ukoliko ne ispune te obaveze.

Podaci koji su prikupljeni se neće odavati trećim licima. Korisnik prihvata odgovornost za sve podatke za koje sam izvrši ažuriranje na naš sistem.

Portal noviposao.ba će podatke odavati jedino na zahtev državnih organa, kako bi ispunio svoje zakonske obaveze.

Portal noviposao.ba će se služiti svim zakonskim pravima u slučaju neovlašćenog preuzimanja i obrade sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe.

Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji se identitet identifikovati ili može prepoznati; osoba koja se može identifikovati je osoba koja se može identificirati direktno ili indirektno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, informacije o lokaciji, mrežni identifikator ili po jednom ili više faktora svojstvenih fizičkim, fiziološkim, genetskim, mentalnim , ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe. Obrada ličnih podataka znači svaki postupak ili skup operacija koje se izvršavaju nad ličnim podacima ličnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatskim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, uvid, upotreba, otkrivanje prijenosom, proširivanjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, sinkronizacijom ili kombiniranjem, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem. Ova se pravila o privatnosti ne odnose na informacije koje su anonimne ili modificirane na takav način da se ne mogu povezati s određenom osobom.

Koje lične podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše lične podatke koji su nužni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti naše usluge.

Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu. Nastavno, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja naših usluga, prikupljamo one ličnie podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge.

Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, JIB ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obavezama.

Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora. U okviru navedenog, telefonski razgovori mogu biti snimljeni i isključivo korišteni u svrhe unapređenja naših usluga ili radi rješavanja pritužbi, o čemu ćemo Vas prilikom poziva obavijestiti.

Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo radi poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput objave Vašeg oglasa ili pohranjivanja Vaše biografije, radi njihove dostupnosti skladno postavkama i uslovima usluge koje ste odabrali.

Također, Vaše lične podatke možemo obrađivati uz Vašu izričitu dozvolu i radi svrhe na koju se Vaša dozvola odnosi. U slučaju takve obrade Vaših ličnih podataka, imate pravo svoju dozvolu povući u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja dozvole.

Osim toga, Vaše lične podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Društva za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja naših usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

Prijenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja naših usluga, a skladno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vašeg oglasa ili drugih usluga koje nudimo, Vaše ličnie podatke možemo kroz pružanje naših usluga učiniti dostupnima i u inozemstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge.

U okviru navedenog, Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu s kojima sarađujemo ili ćemo sarađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Konačno, Vaši lični podaci mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zloupotrbe ili sumnje na zloupotrebu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite ličnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnih podacima. Samo ovlaštene osobe Društva i drugih subjekta koji Društvu pružaju usluge i podršku imaju pristup ličnih podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost ličnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Sa svim subjektima koji Društvu pružaju usluge i podršku imamo sklopljene ugovore o zaštiti ličnih podataka te provodimo redovitu analizu dosegnutih tehničkih i organizacijskih mijera kako bismo kontinuirano održavali najviši stupanj zaštite Vaše privatnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše lične podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes Društva za navedenim.

Marketing

Društvo provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o našim uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada Društvo ima legitiman interes ili kada date svoju izričitu dozvolu. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju dozvolu.

Vaša prava

Imate pravo:

a) dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila;

b) zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu;

c) zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Društvo možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;

d) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima;

e) zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

f) uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;

g) podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu: office@mail.noviposao.ba ili poštom na adresu Društva Trg Ilidžanske Brigade 6, Istočno Sarajevo.